Gröna Lund – Stockholms nöjeseldorado

”Where the kids are alright”. För om jag frågar mina barn vad de helst vill göra en ledig dag så svarar alla tre unisont: Gröna Luuund! Stockholms nöjeseldorado, Gröna Lund, är en succé för varje unge. Men det finns lite saker att tänka på för bästa möjliga upplevelse – Rosita reser har testat Grönan i…